Moduł wycinania drutowego

Moduł wycinania drutowego obsługuje profile i stożki ze stałymi i zmiennymi kątami, jak również kontury w 4 osiach. Inteligentne algorytmy modułu wycinania drutowego zapobiegają opadaniu materiału przez automatyczne przetwarzanie kieszeni. Użytkownik ma pełną kontrolę nad punktami stop i warunkami wycinania na każdym etapie profilu lub stożka.

Wiodąca technologia wycinania drutowego

  • Efektywny i intuicyjny interfejs użytkownika
  • Programowanie na bryłach i powierzchniach
  • Schematy cięcia użytkownika
  • Prosta struktura programowania włącznie z przeglądarką NC i graficznym podglądem
  • Aktualne bazy technologii dla poszczególnych wycinarek
  • Wysoka wydajność i certyfikowane postprocesory
  • Aproksymacja konturów liniowych

Wycinanie drutowe