InventorCAM je kompletní CAM řešení s revolučním iMachiningem, které je plně integrováno do Autodesk Inventoru

    • Představte si, že máte k dispozici znalosti a zkušenosti stovek mistrů CAM a CNC - zakuste Průvodce a dráhu nástroje iMachining!

       

    • Využívá osvědčený 2D iMachining a algoritmy Průvodce technologií pro hrubování a předdokončování forem, složitých 3D součástí a prizmatických dílů.